Kolen

BLOEMKOOL
Bloemkolen groeien op alle gronden, als ze maar goed bewerkt zijn en voldoende humus en organisch materiaal bevatten. Zoals alle koolgewassen vragen bloemkolen een rijke bemesting. Gebruik bij voorkeur een langwerkende meststof zoals Floranid Permanent. Voor alle koolsoorten is een goede vruchtafwisseling erg belangrijk om zoveel mogelijk het optreden van knolvoet te voorkomen. Steeds uitzaaien in goede steriele potgrond en na opkomst in deze potgrond verspenen om een vroege besmetting door knolvoet te vermijden.

BOERENKOOL
Groeit op elke grondsoort. WINTERBOR F1 is wintervast en geschikt voor de winterteelt. Zaaien in juni en uitplanten tot half augustus. Plantafstand 65x60 cm.

BROCCOLI
Deze fijne en zachte groente is aan bloemkool verwant, smaakvol en erg lekker. Ons rassenassortiment laat een succesvolle teelt toe van voorjaar tot late herfst. Let op de juiste rassenkeuze. Uitzaaien in zaaibakjes en verspenen in 7x7 cm potjes. Uitplanten bij onderlinge plantafstand van 45x45 cm. Vraagt een rijke bemesting. Schenk voldoende aandacht aan koolvliegbestrijding. Van broccoli wordt aangenomen dat het kankerwerende eigenschappen bezit.

CHINESE KOOL
Een snel groeiende groente. Wordt rauw en op diverse manieren gestoofd bereid. Uitzaaien in zaaibakjes en in jong stadium verspenen in 6x6 cm potjes. Uitplanten op 40x40 cm. Schenk vooral veel aandacht aan knolvoetpreventie en koolvlieg.

RODEKOOL
Als late herfst- en wintergroente erg gewaardeerd om de lange houdbaarheid en als smaakvolle afwisseling in het koolassortiment. Kolen in het algemeen vragen een voedzame, humusrijke grond met een stevige bemesting. Sterk aanbevolen is ook hier FLORANID PERMANENT met langdurige werking. Voor alle koolgewassen is een goede vruchtwisseling belangrijk, wegens het gevaar voor aantasting door knolvoet. Een goede maatregel is het aanbrengen in het plantgat van een soeplepel zeewierkalk, waardoor de sporen van de knolvoetzwam afgeremd worden. Voor alle koolgewassen moet men rekening houden met het optreden van koolvlieg, en ook hiertegen passende maatregelen treffen.

SAVOOIKOOL
Deze zeer voedzame en vitaminerijke groente, ook wel groene kool genoemd, geniet een grote waardering als herfst- en wintergroente. 2,75De meeste rassen zijn winterhard en kunnen bij niet te strenge vorst op het veld blijven. Humusrijke grond en stevige bemesting zijn aan te bevelen.

SPRUITKOOL
Van deze super populaire groente zijn de laatste jaren steeds betere en meer oogstzekere rassen op de voorgrond getreden met als opvallendste voordelen een veel mindere kookgeur, een verfijnde smaak en een hogere productie aan vaste kogelronde spruitjes. De stam is van onder tot in de top bezet met allemaal even grote, vaste en ronde spruitjes. Hierdoor verliezen de oude zaadvaste rassen sterk aan belangstelling tegenover de grote voordelen biedende F1-hybriden. Deze laatste zijn weliswaar duurder, maar bieden hiervoor zoveel voordelen, dat niet alleen de beroepstuinder, maar ook de kwaliteitsbewuste liefhebber, niets anders meer zaait dan deze F1-hybriden.

VOEDERKOOL
Zaaien in juni/juli op zaaibed en uitplanten als de planten ongeveer 15 cm groot zijn. Plantafstand 75 cm tussen de rijen en 45 cm in de rij. Weinig gevoelig voor knolvoet. Verdraagt matige vorst.

WITTEKOOL en SPITSKOOL
In de groep wittekool bestaan zomerkool, herfstkool, winterkool en kool voor de zuurkoolbereiding, evenals de snelgroeiende en voor extra vroege teelt geschikte spitskool. Zoals alle koolsoorten, vragen ook deze om een diep losgewerkte grond en een goede bemesting, alsmede een hoge vochtigheid. Nogmaals: nooit twee keer achtereen koolteelt of koolplantenbed op dezelfde plaats. Ook geen kool op de plaats waar eerst radijs of rammenas gestaan heeft. Oude stalmest of compost zijn de aangewezen bemestingen voor het koolbed. Het loshouden van de grond tussen de planten werkt ook oogstverbeterend. Tijdens de teelt een paar maal bijbemesten met een goede samengestelde meststof zoals FLORANID PERMANENT.

Bestel nu