Komkommer

In de serre uitplanten als de temperatuur boven 15°C uitstijgt. Een losse humusrijke en vruchtbare bodem is belangrijk voor hoge opbrengsten. De planten worden langs koorden geleid zonder de hoofdrank in te toppen, okselscheuten insnijden na 1 bloem en een blad. De hoofdrank onbeperkt laten doorgroeien houdt de plant jong en groeikrachtig.

Zaaitips voor komkommers: Komkommers zijn zeer warmteminnend. Om met succes uit te zaaien moeten zowel bodem- als omgevingstemperatuur voldoende hoog gehouden worden, minimaal 22°C maar beter 25 à 28°C. Bij uitzaai in een verwarmde propagator stelt zich het probleem minder, maar bij uitzaai op de vensterbank zijn grote temperatuurschommelingen dikwijls de oorzaak van kiemproblemen en van het omvallen van de kiemplanten.

Bestel nu