Frambozen

 Praktische raadgevingen bij teelt van frambozen

Algemeen

Frambozen zijn zeer smaakvolle en veelzijdig te gebruiken vruchten met een uitzonderlijk fijn aroma. De vruchten worden gebruikt in gebak, vruchtensiroop, confituur en gelei en tal van andere toepassingen. De teelt van frambozen is vrij eenvoudig, maar toch gebonden aan enkele regels. Vooral belangrijk is een geschikte standplaats. Een hoge grondwaterstand is zeer nadelig. Zorg voor een luchtige humusrijke grond met een zuurtegraad van 6,5 à 7 pH. Om problemen met afstervende planten, door het optreden van phythophtora, tegen te gaan wordt aanbevolen een nieuwe aanplant op een verhoogde berm aan te planten. Bermen met een breedte van ca. 50 cm en een hoogte van ca. 20 cm zijn ideaal, hierdoor kunnen geen problemen optreden bij te hoge bodemwaterstand. Bij een nieuwe aanplant zijn 6 à 8 planten per strekkende meter nodig. Frambozen wortelen vrij oppervlakkig, gelieve bij onkruidbestrijding en schoffelen hiermee rekening te houden om de jonge scheuten niet te beschadigen. In het rassenassortiment onderscheidt men zomervariëteiten en herfstvariëteiten; de teeltzorgen zijn totaal verschillend.

Zomerframbozen

Zomerframbozen dragen vruchten op de scheuten van het jaar voordien. Ze worden wel uitgedund tot 6 à 8 scheuten per strekkende meter; de rest wordt weggesnoeid tot aan de grond. De jaarlingscheuten kunnen in gunstige omstandigheden uitgroeien tot 1,50 à 2 meter lengte en worden aan leidraden opgebonden. Direct na de oogst worden de oude scheuten allemaal weggesnoeid tot aan de grond, ook het teveel aan jonge scheuten mag worden weggesnoeid.

Herfstframbozen

Herfstframbozen dragen in september en oktober vruchten op in het voorjaar gevormde scheuten. Hier worden in februari alle scheuten weggesnoeid tot 5 cm boven de grond. Tijdens de maanden juni/juli worden alle kleinere en zwakkere scheuten weggesnoeid om 6 à 8 goed gevormde en sterke scheuten per strekkende meter over te houden. Opbinden zoals bij zomerframbozen.

Onderhoud en bemesting

Frambozen zijn een groeikrachtig en vruchtbaar gewas en vragen een goede bemesting: bij voorkeur een samengestelde meststof met magnesium zoals FLORANID PERMANENT. Bemest direct na de winter, in het late voorjaar, en voor herfstframbozen ook nog eens in de maand juni of juli.

Insectenbestrijding

Frambozen kunnen aangetast worden door de kleine of grote frambozenluis. Tot net voor de bloei kan men hiertegen behandelen met BAYTHROID EC 050.

Frambozenkevers kunnen bloesems en bloemkoppen vernietigen en hun larven tasten de vruchten aan. Deze kevers kan men bestrijden met BAYTHROID EC 050 of KARATE. Meestal volstaat één behandeling niet en moet men deze na een 10-tal dagen herhalen.

Bestel nu