Kelsae reuzenui

Praktische raadgevingen bij de teelt van Kelsae reuzenui

Inleiding

De KELSAE reuzenui is met zijn uitzonderlijk formaat en mooie vorm de onbetwiste koning op wedstrijden en tentoonstellingen, maar bovenal een formidabele blikvanger in elke tuin! Zijn milde smaak en mooie vorm zijn een waar begrip. Hij wordt voor tal van toepassingen in de keuken gewaardeerd, zowel voor soepen, gestoofd en als rauwkost wordt hij alom geprezen voor zijn milde smaak ; maar ook voor tal van andere toepassingen kan KELSAE met groot succes worden gebruikt.

Tijdstip van uitzaai

Bij vroege uitzaai gebeurt het zaaien bij voorkeur in een verwarmde propagator, vanaf december tot de vroege lente. Om extra zware uien te telen loopt de ideale zaaiperiode vanaf half december tot half februari – veel liefhebbers verkiezen als zaaitijdstip de dagen rond Kerstmis. Later kan er ook gewoon in vollegrond worden uitgezaaid zoals bij andere uien, indien geen extreme gewichten worden nagestreefd.

De zaaigrond

Bij vroege uitzaai is de keuze van goede en geschikte zaaigrond zéér belangrijk. Gebruik alleen zaaigrond met een aangepaste samenstelling en bemesting voor groentegewassen. Hiervoor bevelen we STRUCTURAL nr. O sterk aan als kwalitatief en betrouwbaar.

Succesvol uitzaaien

Gebruik zaaischalen of zaaibakjes met minstens 5 à 6 cm goed aangedrukte zaaigrond. Verdeel de zaden gelijkmatig en zaai vooral niet te dicht bij elkaar zodat de plantjes na het kiemen over voldoende ruimte en licht kunnen beschikken voor hun ontwikkeling. Men kan ook rechtstreeks in potjes of persblokjes uitzaaien met telkens één of twee zaadjes per pot of blokje. Na het uitzaaien de zaden bedekken met een laagje potgrond van 5 à 6 mm en lichtjes aandrukken. De zaaigrond voldoende vochtig houden en vooral niet laten uitdrogen. Bij voorkeur water geven volgens het "bain-marie"-systeem, d.i. van onder vocht laten opnemen. De meest ideale kiemtemperatuur ligt tussen 20 en 22°C – laat bij voorkeur niet onder 18°C dalen. Vooral de nachttemperatuur is zéér belangrijk.

Zaaien in verwarmde propagator

Het uitzaaien van temperatuurgevoelige gewassen met behulp van elektrisch verwarmde propagators verdient aanbeveling omdat de bodemtemperatuur hierbij constant blijft of bij sommige modellen ook kan worden bijgeregeld. De temperatuur blijft in elk geval constant gedurende dag en nacht. Hierbij is de ideale kiemtemperatuur eveneens 20 à 22°C . Wel moet aandacht besteed worden aan de standplaats van de propagator. Een ruimte met normale kamertemperatuur is het meest aan te bevelen, om te voorkomen dat, door te sterke afkoeling of verhitting van buitenuit, de temperatuur binnen de propagator te sterk afwijkt. Men neemt de plastiek koepel af van de propagator zodra de zaden zijn gekiemd en zich beginnen te ontwikkelen. Laat de kiemplanten zich geleidelijk aanpassen aan een lagere temperatuur (16 à 18°C ). Hou deze temperatuur zoveel mogelijk aan bij de verdere opkweek. Bij sterke temperatuurdaling kunnen de plantjes omvallen, als gevolg van deze temperatuurschommelingen. Zorg in ieder geval voor voldoende licht en voor een goede ventilatie zodat de plantjes zich stevig kunnen ontwikkelen.

Het verspenen

Vanaf het tweede blad kunnen de uienplantjes worden verspeend in potjes of persblokjes – ook hiervoor is STRUCTURAL nr. O de aanbevolen potgrond. Deze zal voor een snelle hergroei en stevig ontwikkelde planten zorgen.

De verdere opkweek

Voor een gezonde en vlotte ontwikkeling van de jonge uienplantjes is een goede ventilatie, veel licht en een aangepaste temperatuur van 16 à 18°C ideaal. Dus ZEKER NIET TE WARM opkweken en niet meer afdekken. Hou voldoende vochtig door regelmatig langs onder lauw water te laten opnemen. Niet over de plantjes heen gieten. Uien reageren snel op droogte. Gedurende de opkweekperiode regelmatig bijbemesten met vloeibare bladvoeding WUXAL 8.8.6. De opkweek gedurende de eerste 6 weken is van groot belang voor de ontwikkeling van zware uien, hierbij speelt de lichtbehoefte een zéér belangrijke rol. Het wordt door experts aanbevolen de jonge uienplantjes direct na hun opkomst onder onze speciale BRITE GROW-lampen op te kweken : 14 à 16 uur per etmaal belichten en dat 6 weken lang. Hierdoor gaat, gedurende de lichtarme maanden, de groei en ontwikkeling onder optimale omstandigheden verder en wordt zo een voorsprong opgebouwd die anders dreigt verloren te gaan.

Uitplanten en verdere teelt in vollegrond

Zodra de verspeende uienplantjes voldoende ontwikkeld en afgehard zijn en de weersomstandigheden gunstig, kan er buiten worden uitgeplant. Dit kan reeds vanaf half april of vroeger gebeuren. Het planten gebeurt bij voorkeur op rijen met onderlinge afstand van 35 cm in de rijen en 40 cm tussen de rijen. Zorg voor een voedzame humusrijke bodem met een vrij hoge pH of zuurtegraad van 6,7 à 7 pH. Gebruik als meststof bij voorkeur de veilige en langwerkende FLORANID PERMANENT verrijkt met sporenelementen. Het toevoegen van bentoniet of kleimeel aan zandige grond is zeker aan te raden. Uien houden immers van een lemige grond, terwijl vocht en water beter worden vastgehouden. Een bewateringssysteem met druppelbevloeiing is dan ook de meest ideale methode van vochttoediening. Beschut de uien tegen sterke neerslag, regen en wind, en behoed uw beschermelingen tegen te langdurig contact met vocht, door een beschutting van glas, PVC of plastiek boven de uien aan te brengen. Door te voorzien in een dergelijke beschutting kan ook voor enige belommering worden gezorgd die zéér gunstig is gedurende de warme zomermaanden. Laat evenwel de zijkanten geopend met uitzondering van de noordoostzijde ter bescherming tegen de doorgaans schrale wind. Gedurende het ganse groeiseizoen moet eveneens voorzien worden in een doelmatige gewasbescherming tegen gevreesde uienziekten zoals koprot, bladvlekkenziekte of valse meeldauw, fusarium e.a., door de inzet van gewasbeschermingsmiddelen zoals Dithane WG en tegen uienvlieg, preimot en thrips met Dimethoaat 400 G/L - altijd samen met een veilige uitvloeier om de planten voldoende te bevochtigen en de werking van de fungiciden en insecticiden te verhogen. Gebruik eventueel als uitvloeier een bio-detergent zoals ECOVER dat in de handel volop verkrijgbaar is en voldoende veilig is voor de gewassen.

Bestel nu