Witloofforceercontainer

WITLOOFFORCEERCONTAINER:

Forceer zelf met succes witloofwortels zonder dekgrond

Zelf uw eigen witloofwortels forceren is niet alleen boeiend en eenvoudig, met onze speciale WITLOOFFORCEERCONTAINER lukt dit bovendien wonderwel. Wij geven u gaarne enkele praktische tips.

 • Het is belangrijk dat men beschikt over gezonde, niet besmette witloofwortels, dan zal het resultaat niet lang op zich laten wachten, en zullen de eerste kroppen na een viertal weken kunnen geoogst worden.
 • Voor het inzetten in de container de witloofwortels op gelijke lengte snijden of zeker de langste wortels inkorten tot op 20 à 25 cm.
 • Maak vervolgens enkele liter humusrijke teelaarde goed vochtig, STRUCTURAL n° 0 is hiervoor zeer geschikt, en leg de container schuin op zijn smalste zijde. Stapel de wortels nu rij per rij op gelijke hoogte in de container, en vul geleidelijk de vrije ruimte tussen de wortels goed aan met de vochtige teelaarde. Ga zo door tot de container volledig gevuld is en plaats het bijgeleverde stukje buis in een van de hoeken, met de schuin gezaagde kant naar beneden. Dit buisje dient om zo nodig water te geven zonder over de witloofwortels zelf te moeten gieten.
 • Let er op dat de koppen van de witloofwortels niet met aarde bedekt worden.
 • Om goed sluitende en vaste kroppen te oogsten plaatst men de container in een niet te warme, maar donkere ruimte, 14 à 18°C is de ideale temperatuur.
 • Zorg dat de container niet volledig afgesloten is, maar leg het deksel gewoon dicht, zodat er nog wat verluchting mogelijk blijft.
 • Om de witloofwortels en de teelaarde vochtig te houden kan om de week een weinig water langs de buis toegevoegd worden, een 3 à 4 cm is meestal voldoende om het opgenomen en verdampte water aan te vullen en de teelaarde vochtig te houden.
 • Naargelang de periode worden volgende temperaturen aanbevolen om goed gesloten witloofkroppen te oogsten :
  • gedurende de maanden september/oktober : max. 18°C
  • gedurende de maanden november/december : max. 16°C
  • gedurende de maanden januari/februari : max. 15°C
  • gedurende de maanden maart/april : max. 14°C

We wensen u alvast veel succes toe !

Bestel nu