Zelf enten van tomaten op onderstam

ZELF ENTEN VAN TOMATEN OP ONDERSTAM

Het enten van tomaten op onderstam is een vaste waarde geworden in de professionele sector. Hierdoor krijgen de gebruikte rassen een veel hogere resistentie ingebouwd tegen Fusarium - Verticilium - kurkwortel - wortelrot - nematoden en mozaïekvirus. Niet alleen de weerstand tegen ziekten wordt verhoogd, ook het productievermogen neemt toe met 300 % tegenover niet geënte planten. Dankzij een sterker ontwikkeld wortelgestel kunnen geënte planten veel meer voedingsstoffen opnemen om tot dergelijke hogere producties te komen. De door ons aangeboden onderstam is RESISTAR F1, voor gebruik bij tomaten, paprika en aubergines. Samen met de zaden voor de onderstammen stellen we entclips beschikbaar om de onderstammen met de ent te verbinden. Aandacht: niet toepassen bij rassen die niet bestand zijn tegen mozaïekvirus bij tomaten

Hoe gaan we te werk?

We beginnen met de uitzaai van zowel onderstammen als de te enten soort. De uitzaai mag bij de meeste soorten gelijktijdig gebeuren. Indien de ervaring leert dat sommige te enten soorten een tragere groei kennen, mogen die soorten een paar dagen vroeger uitgezaaid worden dan de onderstammen teneinde een zo gelijkmatig mogelijke ontwikkeling te bekomen.

Tijdstip waarop het enten kan gebeuren

Zodra de beide soorten een stamdikte van +- 2 mm bereikt hebben, d.i. 6 à 8 cm hoogte, kan het enten beginnen. Hierbij gaan we als volgt te werk: zowel de onderstammen als de te enten plantjes met een scheermesje of breekmes schuin afsnijden, op 3 à 4 cm hoogte, met een zo groot mogelijk snijvlak (zie afbeelding 1 in de Zaaigids op p. 116). Plaats vervolgens de siloconenclips op de onderstam en schuif de ent zodanig op de onderstam dat deze goed aansluit. Zeer belangrijk: ontsmet het gebruikte mesje regelmatig met DETTOL-onsmettingsmiddel om afstoting te vermijden.

Hoe verder te behandelen?

De geënte plantjes worden nu ondergebracht in een zeer vochtige en warme omgeving ca. 25°C - bij voorkeur in een verwarmde propagator. Om de luchtvochtigheid hoog te houden, kan er op de bodem een laagje zand van 1 cm worden aangebracht dat met water wordt verzadigd en waarop de potjes met de geënte planten worden geplaatst. Na enkele dagen moet er geleidelijk gelucht worden. Nadien de plantjes in normale omstandigheden verder opkweken.

Veel succes toegewenst!

Bestel nu